Sesame Casino

Създаване на нов корпоративен сайт за верига казина Сезам

 Една от най-големите вериги казина в България Сезам ни възложи отговорната задача да създадем нов корпоративен сайт, който да представя залите им подобаващо и да информира клиентите за всички важни детайли свързани с тях- снимки, адреси, промоции, контакти и бонуси. 

Изпратете запитване