Professional Trading Systems

Дизайн и разработка на уебсайт

Клиентът
„Professional Trading Systems” е компания, която разработва професионални и 100% доказани стратегии за търгуване. Мисията на компанията е предоставянето на висококачествени системи за търговия на финансовите пазари (Forex). Възможностите, които предлага са за дългосрочни, стабилни и печеливши резултати.


Предизвикателството
Предизвикателството пред екипа ни беше да опознаем максимално специфичната сфера на дейност на клиента и да разберем в детайли бизнеса му.

Решението
Вследствие на множество проучвания и срещи помежду ни, крайната цел беше постигната - изключително интуитивен и лесен за боравене уебсайт. Графичното съдържание, което включва множество графики и илюстрации, представя предлаганите продукти в най-добрата им светлина и олицетворява в пълна степен изградения имидж на компанията.
 

Резултатът
Доволните потребители и осъществените продажби говорят за добре свършената работа.
Уебсайтът бързо набра популярност и сe радва на много нови клиенти. 


Линк към уебсайта: www.professionaltradingsystems.com 

Изпратете запитване