"Търговска Банка Д" Дизайн и "Front End" разработка на система за електронно банкиране

КЛИЕНТЪТ
„Търговска Банка Д“ АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в цял свят. Банката предоставя всички видове банкови и финансови услуги, придържа се към най-добрите международни практики и издига в свои приоритети обслужването на клиентите, комфорта и конфиденциалността. „Търговска Банка Д“ АД се стреми да отговори на изискванията на бързо променящите се условия на финансовия пазар, като предлага бързи и спестяващи разходите решения по надежден и гъвкав начин.

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Предизвикателството към нашия екип започна с поканата за участие в конкурса за дизайн и Front end разработка на ново електронно банкиране на „Търговска банка Д“ АД.

Спечелихме!

 

По задание от екипа ни се изискваше създаването на модерна, стилна визия, подчертана уникалност и характер, съобразени с дейността на институцията. Мислите ни веднага тръгнаха в една посока - как да надскочим световната конкуренция, как да станем по-добри от останалите, как да предложим уникален интерактивен продукт! 

 

РЕШЕНИЕТО
Започнахме със задълбочено проучване на най-добрите постижения на лидерите в областта. Оформи се идеята да изработим и предложим два варианта на дизайн вместо необходимия един.

 

Вариант 1
Модерен дизайн по стандартните рамки


Вариант 2
Иновативен, интуитивен, лесен за опериране, нов като разработка и визия

 

След избора на дизайн, без да променяме предварителната уговорка за заплащане и срок, екипът ни реши да създаде 40 вместо договорените 8 страници, за по-прецизен и удовлетворяващ резултат.

В серия от множество срещи с експерти от „Търговска банка Д“ АД успяхме да комбинираме техните познания в банковата сфера, с нашите – дизайн, интерфейс и Front еnd разработка. Екипът ни се справи перфектно с поставената задача. Потребителите на онлайн банкирането могат да се насладят на иновативни функционалности, удобна и интуитивна навигация. Изграденият адаптивен дизайн прави банкирането под всички видове устройства и резолюции изключително лесно, бързо и приятно занимание. За разработката на проекта използвахме модерна и иновативна технология, изградена посредством HTML5, CSS3, JavaScript и JavaScript библиотека – jQuery.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ


Лого и анимация

Създадохме ново лого за системата, базирано на вече наложеното и добре познато лого на банката.
Анимацията на логото, създадена за индикация при зареждане, е един от онези малки детайли, които придават щрих на завършеност и остават у потребителите усещането за една цялостна концепция.

 

image/svg+xml

 

Анимиран интерфейс

Анимирани менюта, интуитивни икони с анимирани пояснения към тях, които работят плавно дори и на по-стари устройства. 
Те дават възможност на потребителите да навигират изключително лесно в системата, без натоварването с излишна информация.

 

 

Динамични таблици

Взависимост от резолюцията информацията се прехвърля динамично от колона в допълнителнителна информация. Колоните на всички таблици в интернет банкирането могат да се преместват взависимост от желанието на потребителя, посредством функцията „drag & drop”. Подредбата се запазва в паметта на браузъра. Това е изключително удобна функция, която дава възможност на потребителя да избере приоритетните си сметки.

Възможността за сортиране възходящ/низходящ ред на колона е още една възможност за персонализиране на информация според желанието на потребителя.

 

 

Модерен и стандартен вид на платежните нареждания

Всички страници с платежни нареждания в онлайн банкирането могат да се използват в две различни визии, които потребителя може да промени по всяко време, без да загуби въведените данни.
- Първата визия е базирана на хартиения документ, с цел директна асоциация с добре познатото физическо копие.
- Втората визия следва стилистика на елементите в уебсайта - съвременен и лесен за работа интерфейс.

 


“Drag & drop” прехвърляне на средства

Прехвърляне на средства от една сметка в друга се извършва посредством “drag and drop“ функционалност.
Лесно, бързо 
и без въвеждане на никаква допълнителна информация. 

Информативно съобщение

Съобщението се визуализира за определен период от време, обозначено с индикатор за зареждане. 
Не отнема от фокуса на потребителя и има опцията за директното му премахване. 

 


Календар

Персонално създаден календар с модернистична визия за лесен избор на дати и периоди от дати. Под мобилни устройства, календарите се заменят с интерфейса на съответната операционна система, с цел да се използва визията с която потребителите вече са привикнали.

 


Адаптивен дизайн

Предвид огромния обем инфомация и множеството типове страници на системата за интернет банкиране, създаването на адаптивен дизайн си беше истинско предизвикателство. Екипът ни се справи перфектно с поставената задача. Клиентите на "Търговска банка Д" АД могат да се насладят на крайния резултат на всички видове устройства и резолюции.  Впечатляващият и изключително лесен за боравене адаптивен интерфейс на "Дбанк" прави банкирането  под мобилни устройства едно удобно, бързо и лесно занимание.

 

 

Скролбар

Персонализираният скролбар следва стилистиката на изградения дизайн и допълва приветливата визия на интернет банкирането под всички браузъри.
 

Селект меню

Падащи менюта с опция за директно въвеждане на текст и търсене на въведената информация в реално време. 
Въведените данни се запаметяват в менюто и улесняват бъдещи операции със същите данни.
 

Запаметяване на данни

След внимателното проучване с експерти от "Търговска банка Д" на множество полета и таблици от интернет банкирането, екипът ни заложи опции за запаметяване на данни в полетата и таблиците, които потребителите биха използвали най-често.


Фотография

Създадохме професионална фотографска сесия, която освежи визията с добавянето на висококачествени изображения.

Изпратете запитване