Noir Tower

Създаване на информативен сайт за Noir Tower

Клиентът: Noir Tower е съвременна компания разположена в САЩ занимаваща се с писането на научни статии. Те са специализирани в изследователската дейност и писането на научни публикации за клиенти с изключително високи и специфични изисквания. Екипът от над 100 учени на свободна практика и постоянни редактори обслужва клиенти във всички академични среди и теми по цял свят.

 

 Заданието: Noir Tower ни възложиха създаването на бюджетен информативен сайт. Основната цел на сайта е презентирането на основните дейности на компанията по ясен начин, в стил отговарящ на високото качество на услугите и специалистите на Noir Tower. Насочеността на сайта е както към информиране на потенциални клиенти, така и към набирането на нови специалисти на свободна практика, които да предлагат знанието и уменията си чрез компанията. 

 

 Решението: Изработихме изчистен и изключително стилен сайт, ясно представящ услугите и възможностите на Noir Tower. Изпълнихме точно заданието на клиента и създадохме най-подходящата UX/UI концепция за заложената цел.

 

  Резултатът: Noir Tower останаха доволни от резултата и припознаха в нас професионалисти, достойни за продължителна съвместна работа. След изработването на по-семплия информативен сайт, компанията ни възложи доста по-сложната и отговорна задача по поддръжката на няколко техни сайта и платформи, както и разработката на сложна иновативна платформа за менажиране на дейността на компанията. 

 

 

Изпратете запитване